Affärsidé: Att förvärva, äga och utveckla industriföretag samt konsultuppdrag inom styrelse och företagsledning.
 

Crenorkoncernen
 
Industri: Fumex AB
  Danex AB
  Moroco AB
Uppdrag: Styrelseuppdrag
  Företagsutveckling
  Affärsrevision